Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Trästa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trästa 1448 16,6% 24,0% 22,6% 36,7% 5,9% 45,8% 54,2% 1,8%  
Summa 1448 16,6% 24,0% 22,6% 36,7% 5,9% 45,8% 54,2% 1,8%

http://www.val.se