Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Mellansel

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellansel 904 13,3% 23,8% 30,8% 32,2% 5,5% 51,4% 48,6% 2,3%  
Summa 904 13,3% 23,8% 30,8% 32,2% 5,5% 51,4% 48,6% 2,3%

http://www.val.se