Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - Kälarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kälarne 1198 12,5% 23,0% 28,3% 36,2% 6,8% 51,7% 48,3% 2,7%  
Summa 1198 12,5% 23,0% 28,3% 36,2% 6,8% 51,7% 48,3% 2,7%

http://www.val.se