Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Krokom - Ålder och kön - Rödöbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rödöbygden 470 16,4% 36,6% 28,5% 18,5% 6,8% 52,8% 47,2% 1,9%  
Summa 470 16,4% 36,6% 28,5% 18,5% 6,8% 52,8% 47,2% 1,9%

http://www.val.se