Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 3 1458 30,9% 27,0% 20,0% 22,1% 7,5% 47,1% 52,9% 4,0%  
Summa 1458 30,9% 27,0% 20,0% 22,1% 7,5% 47,1% 52,9% 4,0%

http://www.val.se