Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 16 1417 15,0% 28,9% 23,2% 32,8% 7,8% 47,6% 52,4% 1,9%  
Summa 1417 15,0% 28,9% 23,2% 32,8% 7,8% 47,6% 52,4% 1,9%

http://www.val.se