Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Storuman - Ålder och kön - Slussfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slussfors 479 11,5% 20,0% 29,2% 39,2% 5,0% 57,0% 43,0% 4,0%  
Summa 479 11,5% 20,0% 29,2% 39,2% 5,0% 57,0% 43,0% 4,0%

http://www.val.se