Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Skelleftehamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skelleftehamn V 1500 17,9% 33,3% 25,9% 22,8% 8,3% 53,9% 46,1% 5,9%  
Summa 1500 17,9% 33,3% 25,9% 22,8% 8,3% 53,9% 46,1% 5,9%

http://www.val.se