Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Hjoggböle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjoggböle 791 15,5% 34,3% 32,2% 18,0% 7,7% 53,6% 46,4% 0,9%  
Summa 791 15,5% 34,3% 32,2% 18,0% 7,7% 53,6% 46,4% 0,9%

http://www.val.se