Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Drängsmark-Ostvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drängsmark-Ostvik 1381 17,7% 33,0% 28,0% 21,3% 9,1% 52,9% 47,1% 1,3%  
Summa 1381 17,7% 33,0% 28,0% 21,3% 9,1% 52,9% 47,1% 1,3%

http://www.val.se