Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Dokkas

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dokkas 414 13,8% 31,2% 28,5% 26,6% 7,7% 55,8% 44,2% 1,7%  
Summa 414 13,8% 31,2% 28,5% 26,6% 7,7% 55,8% 44,2% 1,7%

http://www.val.se