Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Gällivare

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare 1714 13,4% 26,5% 29,2% 30,9% 5,2% 50,9% 49,1% 2,7%  
Summa 1714 13,4% 26,5% 29,2% 30,9% 5,2% 50,9% 49,1% 2,7%

http://www.val.se