Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Maria

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 1185 17,8% 34,2% 26,8% 21,2% 6,2% 50,9% 49,1% 2,1%  
Summa 1185 17,8% 34,2% 26,8% 21,2% 6,2% 50,9% 49,1% 2,1%

http://www.val.se