Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Sjöparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöparken 1744 19,6% 24,7% 22,8% 32,9% 6,5% 45,8% 54,2% 3,2%  
Summa 1744 19,6% 24,7% 22,8% 32,9% 6,5% 45,8% 54,2% 3,2%

http://www.val.se