Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Nilivaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nilivaara 352 6,2% 16,5% 35,5% 41,8% 4,5% 59,1% 40,9% 1,1%  
Summa 352 6,2% 16,5% 35,5% 41,8% 4,5% 59,1% 40,9% 1,1%

http://www.val.se