Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Välkomma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Välkomma 1248 19,8% 25,2% 22,9% 32,1% 7,8% 49,8% 50,2% 2,4%  
Summa 1248 19,8% 25,2% 22,9% 32,1% 7,8% 49,8% 50,2% 2,4%

http://www.val.se