Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Malmsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmsta 724 16,6% 31,2% 31,2% 21,0% 7,7% 52,9% 47,1% 2,5%  
Summa 724 16,6% 31,2% 31,2% 21,0% 7,7% 52,9% 47,1% 2,5%

http://www.val.se