Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Gunilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunilla 795 21,9% 30,6% 25,5% 22,0% 6,7% 57,7% 42,3% 2,0%  
Summa 795 21,9% 30,6% 25,5% 22,0% 6,7% 57,7% 42,3% 2,0%

http://www.val.se