Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Bäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäcken 591 25,5% 32,1% 24,7% 17,6% 9,6% 57,2% 42,8% 3,7%  
Summa 591 25,5% 32,1% 24,7% 17,6% 9,6% 57,2% 42,8% 3,7%

http://www.val.se