Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Tallbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tallbacka 1112 14,5% 29,4% 31,4% 24,7% 8,0% 50,4% 49,6% 2,0%  
Summa 1112 14,5% 29,4% 31,4% 24,7% 8,0% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se