Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Mjölkudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjölkudden 1592 17,7% 30,3% 25,7% 26,3% 8,5% 47,0% 53,0% 5,0%  
Summa 1592 17,7% 30,3% 25,7% 26,3% 8,5% 47,0% 53,0% 5,0%

http://www.val.se