Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Persön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Persön 1141 14,5% 35,0% 26,0% 24,5% 6,0% 53,6% 46,4% 1,8%  
Summa 1141 14,5% 35,0% 26,0% 24,5% 6,0% 53,6% 46,4% 1,8%

http://www.val.se