Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Råneå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råneå 1912 12,7% 27,1% 23,9% 36,3% 6,7% 49,3% 50,7% 2,0%  
Summa 1912 12,7% 27,1% 23,9% 36,3% 6,7% 49,3% 50,7% 2,0%

http://www.val.se