Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Svensbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svensbyn 723 15,9% 35,4% 32,2% 16,5% 7,2% 52,8% 47,2% 0,7%  
Summa 723 15,9% 35,4% 32,2% 16,5% 7,2% 52,8% 47,2% 0,7%

http://www.val.se