Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Sjulsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjulsmark 512 9,8% 35,4% 31,1% 23,8% 4,5% 51,2% 48,8% 0,8%  
Summa 512 9,8% 35,4% 31,1% 23,8% 4,5% 51,2% 48,8% 0,8%

http://www.val.se