Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Ringvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringvägen 917 22,7% 21,6% 26,4% 29,3% 10,3% 45,9% 54,1% 2,3%  
Summa 917 22,7% 21,6% 26,4% 29,3% 10,3% 45,9% 54,1% 2,3%

http://www.val.se