Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Erikslund 1106 15,2% 34,3% 24,3% 26,2% 7,5% 49,2% 50,8% 1,6%  
Summa 1106 15,2% 34,3% 24,3% 26,2% 7,5% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se