Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Skogså

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogså 457 16,4% 27,4% 29,5% 26,7% 7,0% 54,9% 45,1% 1,1%  
Summa 457 16,4% 27,4% 29,5% 26,7% 7,0% 54,9% 45,1% 1,1%

http://www.val.se