Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Svartbjörsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartbjörsbyn 1343 14,2% 33,6% 30,9% 21,3% 7,1% 52,0% 48,0% 1,3%  
Summa 1343 14,2% 33,6% 30,9% 21,3% 7,1% 52,0% 48,0% 1,3%

http://www.val.se