Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Heden 902 12,5% 35,3% 32,6% 19,6% 5,0% 51,3% 48,7% 1,3%  
Summa 902 12,5% 35,3% 32,6% 19,6% 5,0% 51,3% 48,7% 1,3%

http://www.val.se