Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Unbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Unbyn 495 12,7% 36,8% 31,3% 19,2% 7,3% 53,9% 46,1% 0,6%  
Summa 495 12,7% 36,8% 31,3% 19,2% 7,3% 53,9% 46,1% 0,6%

http://www.val.se