Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Centralskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralskolan 1103 14,0% 8,6% 15,1% 62,3% 4,7% 37,3% 62,7% 0,9%  
Summa 1103 14,0% 8,6% 15,1% 62,3% 4,7% 37,3% 62,7% 0,9%

http://www.val.se