Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Trångfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trångfors 1048 14,4% 36,6% 34,7% 14,2% 7,6% 51,9% 48,1% 0,9%  
Summa 1048 14,4% 36,6% 34,7% 14,2% 7,6% 51,9% 48,1% 0,9%

http://www.val.se