Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Sävast

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävast 1049 12,5% 34,8% 35,1% 17,6% 7,4% 51,0% 49,0% 2,9%  
Summa 1049 12,5% 34,8% 35,1% 17,6% 7,4% 51,0% 49,0% 2,9%

http://www.val.se