Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Jönköping (del av)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 938 17,9% 33,0% 27,3% 21,7% 9,8% 54,1% 45,9% 1,5%  
Attarp 1102 13,5% 36,2% 25,8% 24,5% 7,4% 49,3% 50,7% 2,2%  
Backamo-Järstorp 1962 14,8% 42,7% 23,8% 18,7% 7,2% 52,1% 47,9% 1,5%  
Bottnaryd 869 12,7% 31,0% 27,8% 28,5% 5,4% 50,9% 49,1% 2,5%  
Ljungarum 2 816 14,2% 40,1% 25,5% 20,2% 8,8% 51,3% 48,7% 1,2%  
Nyarp 1159 11,0% 36,5% 24,5% 28,0% 5,9% 50,0% 50,0% 2,1%  
Sjöåkra 1323 15,8% 26,1% 20,5% 37,6% 5,9% 46,9% 53,1% 2,4%  
Sofia 1 1767 36,8% 23,9% 16,9% 22,4% 8,2% 47,5% 52,5% 3,3%  
Sofia 2 1508 22,2% 22,5% 23,5% 31,8% 7,0% 43,5% 56,5% 2,4%  
Sofia 3 1606 26,2% 32,1% 16,1% 25,6% 10,1% 45,5% 54,5% 2,5%  
Sofia 4 1609 18,5% 30,5% 26,3% 24,8% 8,6% 46,6% 53,4% 2,6%  
Sofia 5 1462 15,0% 37,6% 25,1% 22,3% 8,4% 48,8% 51,2% 1,7%  
Sofia 6 1606 15,9% 30,9% 22,9% 30,2% 6,2% 48,4% 51,6% 1,5%  
Sofia 7 1646 28,7% 20,8% 17,2% 33,3% 6,1% 46,9% 53,1% 1,6%  
Sofia 8 1518 33,6% 16,0% 12,8% 37,6% 8,0% 42,0% 58,0% 2,6%  
Sofia 9 1371 49,1% 30,4% 10,4% 10,1% 7,4% 45,7% 54,3% 2,3%  
Sofia 10 1712 49,8% 26,1% 11,2% 13,0% 8,2% 49,8% 50,2% 2,5%  
Sofia 11 1186 41,9% 29,0% 15,0% 14,1% 7,8% 47,0% 53,0% 1,9%  
Sofia 12 1262 25,2% 28,5% 23,1% 23,1% 10,1% 46,9% 53,1% 1,5%  
Sofia 13 1420 32,5% 31,8% 16,1% 19,6% 10,1% 48,9% 51,1% 1,7%  
Sofia 14 1114 18,7% 34,0% 28,7% 18,6% 7,3% 48,6% 51,4% 1,3%  
Sofia 15 1624 17,2% 42,4% 22,2% 18,3% 7,3% 50,3% 49,7% 2,3%  
Sofia 16 1365 23,9% 29,2% 25,4% 21,5% 9,5% 49,0% 51,0% 2,7%  
Trånghalla 1454 14,0% 46,8% 26,5% 12,6% 8,0% 52,1% 47,9% 1,6%  
Jönköping (del av) 33399 24,4% 31,4% 21,0% 23,3% 7,9% 48,3% 51,7% 2,1%

http://www.val.se