Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Andra 21690 15,7% 34,7% 25,1% 24,5% 6,9% 50,0% 50,0% 2,3%  
Sundsvalls Fjärde 21682 14,7% 33,4% 27,0% 25,0% 6,5% 49,8% 50,2% 1,6%  
Sundsvall (del av) 43372 15,2% 34,0% 26,0% 24,7% 6,7% 49,9% 50,1% 1,9%

http://www.val.se