Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Danderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 1 1156 15,7% 42,5% 25,3% 16,6% 8,0% 49,1% 50,9% 3,2%  
Danderyd 2 1097 14,8% 38,0% 25,0% 22,2% 7,6% 49,4% 50,6% 4,7%  
Danderyd 3 1322 18,2% 38,1% 22,2% 21,5% 8,0% 48,6% 51,4% 4,9%  
Danderyd 4 1294 15,1% 23,9% 22,6% 38,5% 4,5% 43,4% 56,6% 4,3%  
Danderyd 5 1180 19,0% 22,1% 19,7% 39,2% 4,2% 41,4% 58,6% 5,0%  
Danderyd 6 1291 17,2% 38,6% 23,4% 20,8% 8,6% 47,4% 52,6% 6,6%  
Danderyd 7 881 13,4% 19,5% 18,0% 49,0% 4,2% 44,8% 55,2% 4,2%  
Danderyd 8 1165 13,0% 45,2% 23,0% 18,9% 7,9% 48,8% 51,2% 3,9%  
Danderyd 9 1234 13,5% 40,5% 23,8% 22,2% 7,2% 48,8% 51,2% 5,3%  
Danderyd 10 1222 17,5% 31,8% 25,5% 25,2% 8,3% 47,5% 52,5% 6,7%  
Danderyd 11 1018 11,9% 27,7% 20,9% 39,5% 6,0% 43,9% 56,1% 6,0%  
Danderyd 12 1139 15,5% 36,3% 25,2% 23,0% 7,8% 46,6% 53,4% 7,5%  
Danderyd 13 1138 11,7% 46,0% 22,9% 19,4% 6,6% 48,3% 51,7% 8,4%  
Danderyd 14 1144 18,3% 40,9% 24,2% 16,6% 9,7% 48,5% 51,5% 7,2%  
Danderyd 15 1076 13,3% 26,4% 20,7% 39,6% 7,8% 45,2% 54,8% 4,5%  
Danderyd 16 903 14,2% 38,1% 26,9% 20,8% 8,2% 49,5% 50,5% 8,1%  
Danderyd 17 1067 16,3% 34,9% 24,9% 23,9% 10,1% 46,9% 53,1% 6,0%  
Danderyd 18 1198 11,9% 38,6% 19,7% 29,8% 5,3% 48,1% 51,9% 8,0%  
Danderyd 19 1065 29,7% 35,0% 20,2% 15,1% 5,6% 47,1% 52,9% 8,2%  
Danderyd 20 1181 11,3% 29,0% 24,7% 35,1% 6,5% 47,5% 52,5% 3,0%  
Danderyd 22771 15,6% 34,8% 23,0% 26,6% 7,1% 47,1% 52,9% 5,8%

http://www.val.se