Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sollentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sollentuna Andra 24506 18,3% 39,0% 23,5% 19,2% 7,6% 48,9% 51,1% 6,7%  
Sollentuna Första 22565 16,4% 39,4% 23,0% 21,2% 6,5% 49,0% 51,0% 7,8%  
Sollentuna 47071 17,4% 39,2% 23,3% 20,2% 7,1% 48,9% 51,1% 7,2%

http://www.val.se