Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sundbyberg 15585 21,8% 42,2% 20,8% 15,2% 6,7% 49,1% 50,9% 12,3%  
Södra Sundbyberg 14561 22,2% 37,2% 21,9% 18,6% 4,4% 49,6% 50,4% 6,3%  
Sundbyberg 30146 22,0% 39,8% 21,3% 16,9% 5,6% 49,3% 50,7% 9,4%

http://www.val.se