Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Solna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solna Norra 26977 24,9% 38,7% 19,9% 16,5% 5,1% 49,2% 50,8% 10,8%  
Solna Södra 27687 19,8% 36,6% 20,1% 23,5% 4,3% 48,2% 51,8% 7,9%  
Solna 54664 22,3% 37,6% 20,0% 20,0% 4,7% 48,7% 51,3% 9,4%

http://www.val.se