Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Lidingö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lidingö Andra 16811 15,8% 35,0% 24,5% 24,7% 6,6% 47,6% 52,4% 7,5%  
Lidingö Första 16140 15,6% 33,9% 23,7% 26,7% 6,7% 46,6% 53,4% 5,2%  
Lidingö 32951 15,7% 34,5% 24,2% 25,7% 6,6% 47,1% 52,9% 6,4%

http://www.val.se