Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Flen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1195 14,7% 26,7% 31,2% 27,4% 8,1% 50,4% 49,6% 3,9%  
Flens norra 1414 12,0% 26,2% 26,4% 35,4% 6,0% 46,1% 53,9% 2,9%  
Flens södra 1421 21,0% 31,0% 22,4% 25,5% 8,5% 49,5% 50,5% 11,7%  
Flens västra 1284 15,5% 26,8% 28,7% 29,0% 7,4% 51,1% 48,9% 5,0%  
Flens östra 989 12,6% 29,9% 29,8% 27,6% 6,5% 50,8% 49,2% 3,0%  
Helgesta-Hyltinge 1486 10,4% 23,2% 35,2% 31,2% 5,0% 53,1% 46,9% 3,2%  
Hälleforsnäs 1327 11,2% 30,4% 27,0% 31,4% 5,2% 52,5% 47,5% 10,7%  
Malmköpings inre 1130 16,2% 27,2% 19,6% 37,0% 6,4% 46,9% 53,1% 3,7%  
Malmköpings yttre 1468 12,8% 27,7% 31,1% 28,3% 7,4% 51,7% 48,3% 3,5%  
Mellösa 912 11,7% 29,8% 31,6% 26,9% 5,7% 50,1% 49,9% 2,9%  
Flen 12626 13,9% 27,8% 28,3% 30,0% 6,6% 50,3% 49,7% 5,2%

http://www.val.se