Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Boxholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boxholm 1 1615 17,2% 33,1% 23,8% 25,8% 7,7% 51,3% 48,7% 2,8%  
Boxholm 2 1499 12,6% 24,1% 28,7% 34,6% 6,5% 50,1% 49,9% 2,0%  
Boxholm 3 1100 16,0% 29,5% 32,5% 22,0% 8,1% 52,3% 47,7% 1,0%  
Boxholms Kommun 4214 15,3% 29,0% 27,8% 27,9% 7,4% 51,1% 48,9% 2,1%

http://www.val.se