Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vadstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1411 13,3% 25,6% 27,1% 34,0% 6,3% 49,0% 51,0% 1,6%  
Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl 929 13,5% 27,2% 26,2% 33,2% 7,4% 50,7% 49,3% 4,1%  
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1368 13,7% 36,5% 30,0% 19,8% 6,6% 50,2% 49,8% 2,7%  
Innerstaden 1170 12,0% 22,0% 24,4% 41,7% 3,9% 42,6% 57,4% 1,8%  
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1199 14,2% 23,8% 25,3% 36,8% 6,2% 48,7% 51,3% 2,6%  
Vadstena Kommun 6077 13,3% 27,2% 26,7% 32,7% 6,1% 48,3% 51,7% 2,5%

http://www.val.se