Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Mjölby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Appuna-Hogst-Kumla-Väderst 1248 12,5% 33,5% 28,4% 25,6% 7,7% 51,2% 48,8% 1,3%  
Herrb-Norml-Skepps-Vallerst 744 17,6% 37,0% 29,3% 16,1% 7,8% 52,3% 47,7% 2,0%  
Högby 1427 14,2% 31,0% 28,2% 26,6% 6,8% 50,0% 50,0% 2,2%  
Mjölby 1 1147 14,8% 17,6% 18,7% 48,8% 3,8% 46,6% 53,4% 2,0%  
Mjölby 2 1120 17,8% 25,9% 19,7% 36,6% 6,2% 49,8% 50,2% 3,0%  
Mjölby 3 1336 15,6% 29,5% 24,6% 30,3% 6,7% 48,6% 51,4% 3,2%  
Mjölby 4 1167 18,0% 39,9% 25,4% 16,6% 7,5% 50,8% 49,2% 5,0%  
Mjölby 5 1646 19,0% 30,0% 24,0% 27,0% 7,0% 50,7% 49,3% 1,8%  
Mjölby 6 1169 29,9% 27,5% 17,5% 25,1% 8,9% 48,0% 52,0% 1,5%  
Mjölby 7 1639 20,4% 37,8% 25,6% 16,2% 9,8% 51,2% 48,8% 1,0%  
Skänninge 1 1120 13,8% 33,3% 20,5% 32,3% 5,6% 47,9% 52,1% 1,6%  
Skänninge 2 943 16,6% 33,7% 27,0% 22,6% 6,5% 50,4% 49,6% 3,2%  
Skänninge 3 1007 18,6% 28,5% 24,7% 28,2% 8,0% 49,9% 50,1% 2,7%  
Sya-V Harg-Ö Tollstad 1239 15,7% 38,6% 27,0% 18,6% 6,8% 51,2% 48,8% 1,6%  
Veta 1791 14,0% 39,5% 27,5% 19,1% 8,3% 50,1% 49,9% 1,0%  
Viby 1588 15,3% 36,8% 23,7% 24,2% 5,8% 49,2% 50,8% 1,7%  
Mjölby Kommun 20331 17,0% 32,8% 24,6% 25,6% 7,1% 49,9% 50,1% 2,1%

http://www.val.se