Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Mullsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1446 13,4% 28,1% 27,6% 30,8% 6,4% 50,1% 49,9% 2,4%  
Mullsjö 2 1561 20,9% 35,4% 28,1% 15,6% 9,4% 49,8% 50,2% 3,5%  
Mullsjö 3 926 14,4% 29,7% 33,0% 22,9% 5,7% 52,4% 47,6% 4,8%  
Mullsjö 4 1508 16,1% 29,8% 24,5% 29,5% 7,4% 49,8% 50,2% 3,2%  
Mullsjö 5441 16,5% 31,0% 27,8% 24,7% 7,4% 50,3% 49,7% 3,3%

http://www.val.se