Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annerstad-Angelstad-Bolmsö 1712 13,4% 29,6% 28,9% 28,0% 6,2% 54,0% 46,0% 6,2%  
Berga V 1299 14,5% 30,1% 26,2% 29,2% 7,2% 49,5% 50,5% 4,2%  
Berga Öst-Vittaryd 1549 15,3% 30,3% 31,0% 23,4% 7,1% 52,4% 47,6% 6,1%  
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1584 17,6% 28,6% 27,8% 26,1% 8,3% 54,5% 45,5% 5,6%  
Lidhult-Vrå-Torpa 1623 11,9% 28,8% 28,2% 31,1% 5,2% 53,4% 46,6% 7,5%  
Ljungby Annelund 1363 17,8% 32,6% 26,1% 23,5% 7,1% 50,1% 49,9% 7,4%  
Ljungby Astrad 1507 18,5% 41,5% 23,2% 16,8% 10,5% 49,7% 50,3% 2,9%  
Ljungby Brunnsgården 1739 19,6% 27,3% 20,4% 32,8% 6,9% 46,9% 53,1% 3,6%  
Ljungby Ekebacken 1612 16,4% 32,4% 29,2% 22,0% 7,0% 48,8% 51,2% 3,7%  
Ljungby Hammaren 1458 27,2% 22,6% 16,7% 33,5% 8,3% 47,1% 52,9% 6,3%  
Ljungby Hjortsberg 1728 21,6% 33,4% 20,2% 24,8% 7,5% 47,4% 52,6% 6,5%  
Ljungby Ljungsätra 1130 13,5% 35,2% 21,2% 30,1% 6,8% 47,8% 52,2% 1,3%  
Ljungby Stensberg 1755 20,7% 35,9% 19,1% 24,2% 8,7% 51,1% 48,9% 3,0%  
Ryssby-Agunnaryd 1743 15,9% 30,9% 27,8% 25,4% 7,7% 52,0% 48,0% 4,0%  
Ljungby 21802 17,5% 31,3% 24,8% 26,4% 7,5% 50,4% 49,6% 4,9%

http://www.val.se