Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1512 16,5% 31,5% 25,1% 26,9% 7,3% 51,6% 48,4% 2,1%  
Fliseryd 1125 15,5% 30,8% 28,9% 24,8% 6,8% 50,8% 49,2% 4,0%  
Mönsterås Centrum N 810 20,7% 24,1% 23,3% 31,9% 7,3% 46,3% 53,7% 2,0%  
Mönsterås Centrum S 1158 17,1% 21,6% 21,3% 40,0% 6,3% 45,2% 54,8% 3,2%  
Mönsterås Landsbygd N 1195 15,6% 32,1% 30,5% 21,9% 7,8% 51,8% 48,2% 1,5%  
Mönsterås Landsbygd S 1025 15,1% 26,6% 25,2% 33,1% 7,1% 47,6% 52,4% 2,6%  
Mönsterås Ljungnäs 1033 12,3% 29,0% 33,2% 25,5% 5,5% 52,1% 47,9% 2,7%  
Timmernabben 1211 15,5% 30,4% 27,8% 26,3% 7,7% 49,9% 50,1% 2,2%  
Ålem 1417 15,7% 29,2% 25,4% 29,7% 7,2% 50,7% 49,3% 2,0%  
Mönsterås 10486 15,9% 28,7% 26,7% 28,7% 7,0% 49,8% 50,2% 2,5%

http://www.val.se