Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bjuv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 1469 22,5% 33,0% 20,8% 23,7% 8,1% 48,7% 51,3% 12,1%  
Billesholm 2 1531 13,8% 39,3% 28,3% 18,7% 7,4% 52,6% 47,4% 6,7%  
Bjuv 1 1287 14,5% 34,4% 26,5% 24,6% 7,5% 51,0% 49,0% 7,0%  
Bjuv 2 1468 14,4% 33,7% 27,1% 24,8% 6,9% 51,4% 48,6% 7,4%  
Bjuv 3 1555 19,2% 38,6% 22,9% 19,3% 8,4% 48,7% 51,3% 13,9%  
Bjuv 4 1315 22,7% 27,3% 21,0% 29,0% 8,0% 49,7% 50,3% 13,8%  
Ekeby 1 1478 15,2% 37,6% 23,1% 24,0% 5,8% 50,0% 50,0% 6,4%  
Ekeby 2 1305 20,2% 38,2% 22,8% 18,8% 7,4% 52,7% 47,3% 10,2%  
Bjuv 11408 17,8% 35,4% 24,1% 22,8% 7,4% 50,6% 49,4% 9,7%

http://www.val.se