Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helsingborg Mellersta 33113 23,7% 33,0% 21,6% 21,7% 7,4% 48,2% 51,8% 8,2%  
Helsingborg Norra 36393 18,0% 34,2% 23,5% 24,3% 6,1% 47,6% 52,4% 5,1%  
Helsingborg Södra 32238 16,8% 34,8% 24,7% 23,6% 6,9% 49,5% 50,5% 6,0%  
Helsingborg 101744 19,5% 34,0% 23,3% 23,2% 6,8% 48,4% 51,6% 6,4%

http://www.val.se